Ce poate fi mai emoționant și sărbătoresc, în interiorul unei unități școlare, decât unitatea unei comunității care-și celebrează valorile prin fapte?

Internalizând valorile europene ale anului 2023 (Pace, Solidaritate și Unitate), elevii Liceului Danubius, susținuți de părinți, de profesori, de personalul auxiliar și administrativ al școlii, sub bunul management asigurat de directorii liceului, au transformat Târgul Statelor Europene într-un eveniment memorabil. Un program artistic interpretat de adolescenți, alături de standurile naționale, pregătite minuțios și cu multă generozitate, și-au răsplătit publicul și vizitatorii. Au fost etalate nu doar simboluri naționale, elemente de diversitate culturală, obiceiuri și tradiții, dar și competențele specifice și transversale pe care elevii și le formează în Liceul Danubius. Produsele create de elevi au fost vândute liber pe piața spontan și natural apărută pe holurile liceului. Clasele au strâns sume de bani pe care elevii au decis liber cum să le folosească, dovada culturii democratice care se cultivă în liceu.

Vezi albumul foto

Târgul statelor europene se află la a doua ediție, după inițierea lui în anul școlar 2022-2023, odată cu numirea domnului prof. Dan Melente în funcția de director.

Mesajul directorului liceului, dl. prof. Dan Melente, transmis participanților cu ocazia premierii elevilor, a evidențiat specificul Liceului Danubius, unde libertatea de exprimare, condiție a unei relații între egali, asigură manifestări autentice, de bună credință și valoroase. Au fost binemeritate felicitările și recunoașterea eforturilor tuturor celor implicați. Creștem cu dragoste!

Standurile au fost evaluate pe baza unor criterii obiective, de către un juriu competent. Anunțarea premiilor a produs multă bucurie elevilor, care au chiuit din tot sufletul, românește.