În urma încheierii etapei de evaluare a eligibilității solicitanților și proiectelor din cadrul apelului „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”, proiectul depus de Liceul Danubius a fost declarat admis!