În urma votului exprimat în 22.04.2024, cu o susținere de 76,3%, s-a stabilit noul Birou executiv al Consiliului Școlar al Elevilor din Liceul Danubius.

Turcitu Elena-Nicoleta, clasa a XI-a B – Președintă a CȘE

Măhui Marian, clasa a IX- a G – Vicepreședinte al CȘE

Teleanu Alexandra-Cristina, clasa a XI-a B – Secretară a CȘE

Vezi conținutul urnei electronice