Miercuri, 14 septembrie 2022, s-au organizat adunările generale ale părinților claselor din Liceul Danubius. În cadrul acestor adunări generale, părinții au aflat informații despre noutățile legislative, despre bursele școlare și despre condițiile specifice de obținere, despre oferta catalogului electronic, dar și alte informații considerate de participanți și de diriginți ca fiind relevante. S-au completat și chestionare de cunoaștere a valorilor și intereselor, de asemenea părinții au putut interacționa și cu profesorul consilier al școlii, dna prof. Ștefan Ana, dar și cu asistentul medical al școlii, dna. Aura Angelica Paraschiv. Cu această ocazie au fost organizate și comitetele de părinți pe clase, fiind aleși președinții și câte doi membri. Alegerile au fost organizate democratic, cu propuneri venite din partea părinților și cu proceduri libere de vot.

Președinții comitetelor de părinți pe clasă au participat apoi la întâlnirea la nivel de liceu, în cadrul consiliului reprezentativ al părinţilor fiind abordate problemele care vizează viața și evoluția liceului. Tot în cadrul consiliului reprezentativ a fost organizată procedura de vot pentru alegerea reprezentantului părinților în consiliul de administrație.