„Cetatea Prusiei este în părțile Bitiniei și se învecinează cu Frigia si Misia, fiind aproape de muntele Olimpului. În această cetate a fost episcop Sfântul Timotei, iar pentru curățenia și sfințenia sa a luat de la Dumnezeu darul facerii de minuni, căci pe un balaur ce se încuibase sub un chiparos într-o peșteră și care vătăma dobitoacele și oamenii, el l-a ucis cu rugăciunea și cu semnul Sfintei Cruci, aruncându-i în gură un acoperământ cu care se acoperea sfințita pâine pe dumnezeiescul jertfelnic. El a înviat pe un imparat cu numele Areta, care zăcea de o boala foarte grea și care era aproape de porțile iadului. Asemenea și pe o împărăteasă oarecare a întors-o de la moarte la viață și, din întunericul închinarii de idoli, a adus-o la lumina sfintei credințe. El toate bolile le-a tămăduit cu darul cel dat lui și alte multe minuni a făcut, cu puterea lui Hristos.”

Viețile Sfinților – Volumul X, 1991-1998, Editura Episcopiei Romanului și Hușilor

Vineri, 10 iunie 2022, când în calendarul ortodox se prăznuiesc Sfântul Mucenic Timotei, Episcop al Prusiei, Sfinții Mucenici Alexandru și Antonina, dar și Sfântul Vasian, Episcopul Lavdiei, iar în calendarul școlar este prilej de definitivare a situațiilor școlare pentru elevii înmatriculați la învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal teoretic, în Liceul Danubius din Călărași, cei trei preoți ai liceului, PC pr. prof. Costin Avram, PC pr. prof. Pavel Dorin și PC pr. prof. Sofian Luca, au săvârșit o slujbă de sfințire a Aghiasmei mici, o sfeștanie pentru împrăștierea duhurilor rele, pentru împrăștierea corupției trupești și sufletești, pentru îmbunarea inimilor și pentru binecuvântarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, dar și a incintei instituției școlare. Au participat membri ai personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic, dar și directorii liceului.

S-au citit psalmii 142 și 50, tropare dedicate Maicii Domnului și tuturor sfinților, dar și fragmente din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel și din Sfânta Evanghelie de la Ioan, urmate de ectenia mare, rugăciunea pentru sfințirea apei și ectenia pentru păzirea de rău. Preoții au tămâiat masa și sala, au sfințit apa și au stropit cu apă sfințită atât sala cât și pe cei prezenți. Aceștia, la rândul lor, au însoțit în tropare și rugăciuni, au cântat Hristos a înviat, au rostit cu voce tare rugăciunea Tatăl nostru și mărturisirea credinței, Crezul ortodox, au sărutat crucea și s-au închinat.

Ceremonia a cuprins și un cuvânt de învățătură adresat de PC pr. prof. Costin Avram, acesta predicând profesorilor și directorilor prezenți despre binecuvântarea de a fi cadru didactic, despre virtuțile pedagogice, dar și despre absolutul modelului didactic hristic, care îndreaptă și corectează prin speranță, încredere, iubire, dar mai ales prin infinitul sacrificiu de sine.

Cei trei preoți părinți au binecuvântat atât membrii personalului care au participat la slujbă cât și pe profesorii care se aflau în cancelarie, definitivând situații școlare, de asemenea au stropit cu apă sfințită toate sălile de clasă și spațiile școlare din incinta instituției.

În acest an, în data de 10 iunie a căzut și Odovania praznicului Înălțării Domnului, fiind ultima zi în care preoții au salutat creștinii cu formula „Hristos S-a înălțat!”, iar aceștia au răspuns „Adevărat S-a înălțat”.

Sfeștania s-a desfășurat în Cabinetul de Jurnalism.

Vezi albumul foto