Marți, 25 mai 2021, a fost prezentat în ședința consiliului profesoral al Liceului Danubius raportul privind buna conlucrare școală-familie în Liceul Danubius.

Raportul conține declarații din partea conducerii școlii, din partea președintelui consiliului reprezentativ al părinților, dar și perspectivele profesorilor diriginți și ale părinților, surprinse prin multiple cercetări educaționale, realizate fie la nivel de liceu (mai 2020, noiembrie 2020, mai 2021), fie la nivel județean (Școală, dar cu drag – noiembrie 2019, Școala în pandemie – martie 2021).