Anunțuri

  • Până în 13 august 2023, persoanele interesate se pot înscrie pentru a participa la admiterea în învățământul postliceal (de stat, acreditat, recunoscut internațional, gratuit). Școala Postliceală Sanitară „Pompei Samarian”, din cadrul Liceului Danubius Călărași, vă așteaptă pentru înscrieri la specializările Asistent Medical Generalist (2 clase-buget) și Asistent Medical de Farmacie (1 clasă-buget)! Calificări acreditate, cursuri fără taxă, diplome recunoscute în țară și străinătate. Se pot înscrie absolvenți de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat, fără limita de vârstă! Relații la telefon: 0242 333 280 sau la secretariatul din incinta Liceului Danubius , etaj 1, zilnic între orele 9.00-16.00.
  • Începând cu 21 iulie 2023, sunt publicate baze de itemi cu alegere multiplă. La fiecare specialitate, concursul de admitere constă dintr-un test cuprinzând 45 de itemi cu alegere multiplă, dintre care 35 sunt selectați din bazele de date de mai jos și 10 sunt la prima vedere.

TESTE PENTRU ADMITERE, CALIFICAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST – ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI

DESCARCĂ – TESTE PENTRU ADMITERE, CALIFICAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST – ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI (versiune docx)

TESTE PENTRU ADMITERE, CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE – BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ

DESCARCĂ – TESTE PENTRU ADMITERE, CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE – BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ (versiune docx)

Folder online în care se află documentele (format docx și pdf)