UN SWOT AL ȘCOLII ROMÂNEȘTI DIN ULTIMELE DECENII- CE SPUN ELEVII?

Cum arată școala românească în era digitală? Cum era școala în vremea părinților și a bunicilor noștri?

Elevii liceului Danubius au spus “prezent” la o activitate transdisciplinară, gândită și coordonată de domnii profesori Luciana Radu, Loredana Fulga și Dumitrel Toma.

Am proiectat activitatea de astăzi cu scopul de a re-descoperi școala românească, de data aceasta, prin ochii elevilor. Unii dintre ei au avut curiozitatea de a-și implica părinții și bunicii, luându-le interviuri din care au aflat cum era școala odinioară, cu minusurile și plusurile ei. Alții au optat pentru munca de cercetare pe internet. Toți ne-am privit și ne-am confruntat, în oglindă, experiențele proprii.

CONCLUZII

Activitatea de astăzi ne-a impulsionat să facem o analiză SWOT a parcursului pe care școala românească l-a avut în ultimele decenii. Astfel, am ajuns la câteva concluzii.

Dintre PUNCTELE TARI ale educației din zilele noastre, enumerăm următoarele: libertatea de exprimare de care se bucură elevul, o mai bună cunoaștere a drepturilor, mai multă empatie, deschidere și încredere în triada elev-profesor-părinte, precum și o școală mai prietenoasă.

Există și PUNCTE SLABE, asupra cărora vrem să atragem atenția. Printre cele mai importante sunt programele încărcate de teorie, lipsa practicii, care conduce la dezinteres din partea elevilor și decalaj între școală și piața muncii, numărul prea mic de consilieri școlari.

OPORTUNITĂȚILE pe care le putem valoriza sunt deschiderea către diversitate, progresul tehnologic, care poate revitaliza cultura, recunoașterea importanței pe care o are inteligența emoțională.

Printre cele mai serioase AMENINȚĂRI se află avântul tehnologiei digitale (whatsapp, instagram etc.) în detrimentul comunicării directe, ineficiența programelor de combatere a absenteismului și a abandonului școlar, birocratizarea, cadrul formal care, de multe ori, ne împiedică să ajungem la adevărata personalitate a profesorului.

Am rămas impresionați de perspectiva pertinentă, realistă și, totodată, subtilă a elevilor noștri, formați într-un mediu educațional care îi nemulțumește uneori, îi frustrează, le creează așteptări, dar în care ar fi bine să își găsească, fiecare dintre noi, împlinirea. Atât pentru binele individual, cât și pentru cel colectiv.

©️CESCUJUR #Centrul_de_Jurnalism ! 🥰