Anunț contestații MIJLOACE ELECTRONICE

EXAMEN DE BACALAUREAT NATIONAL 2021
C.E. 1314- LICEUL ”DANUBIUS” CĂLĂRAȘI

ANUNȚ
DEPUNERE CONTESTAȚII PRIN MIJLOACE ELECTRONICE

Formularele necesare depunerii contestațiilor (cereredeclarație-tip în care se menționează faptul că s-a luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere) prin mijloace electronice vor fi disponibile pe site-ul https://danubius.info/

Formularele completate și semnate împreună cu copie BI/CI si numar telefon se vor transmite la adresa de email: danubius1314@gmail.com

Președinte C.E.
Prof. Moisescu Olimpiu-Manuel