In perioada  17-18 mai 2013 s-a desfăşurat la Calarasi  cea de-a 15 ediţie a Concursul National de Ştiinţă şi Tehnică “FLORIN VASILESCU”.

Ziua de 17 mai 2013 a fost alocată festivităţii de deschidere, prezentarea lucrărilor din partea celor şapte echipe participante, precum şi jurizării acestora.

La deschidere a participat primarul municipiului Călărași Daniel Ştefan Drăgulin, a cărui prezenţă este constantă în cadrul manifestărilor încă de pe vremea când ocupa funcţia de vice-preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi.

Proiectele şcolare au fost prezentate spectaculos, elevii punând în valoare partea aplicativă, de exemplu:

–       trusa TURIST 112, care să asiste şi să susţină un turist amator atunci când se confruntă cu situaţii deosebite în cazul unei excursii, drumeţii, expediţii, marş;

–       determinarea vitezei de propagare a fluxului nervos prin studierea nervului sciatic la broască în cadrul cercului de ştiinţe, cu ajutorul circuitelor electrice;

–       un joc alcătuit din literele MaST pe care sunt încorporate circuite electrice, un set de întrebări interdisciplinare şi nouă mini-truse.

Ziua de 18 mai 2013 a cuprins activităţi practice în cadrul unei excursii cu elevii organizată cu vaporul pe Dunăre, de observare şi determinare a potenţialului zonei, finalizate printr-o sesiune de postere. Pentru acesastă activitate s-a acordat un premiu special lucrării ECO-HOTEL elevilor din colegiul din Colegiul Naţional Anastasescu, Roşiorii de Vede, Jud. Teleorman

Juriul a fost alcătuit din : Preşedinte – Prof. univ. dr. Rodica Stănescu – Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Universitatea Politehnică Bucureşti; Membri: Prof. gr.I ing. Vergilica Micescu, director Fundaţia GIIF – Grupul de Iniţiativă pentru Învăţământul Fizicii, Prof. gr.I Tiberiu Berger, secretar ştiinţific Fundaţia GIIF – Grupul de Iniţiativă pentru Învăţământul Fizicii

Organizatorii acestei ediţii au fost: Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, împreună cu Fundaţia   GIIF – Grupul de Iniţiativă pentru Învăţământul Fizicii, în calitate de parteneri în proiectul MaST; persoanele implicate: inspector şcolar general prof. ing. Silviana Şestacovschi,  inspector şcolar prof. dr. Nicolae Micescu,  inspector şcolar prof. Constantin Croitoru,  manager financiar prof. ec. Paul Cordie şi Casa Corpului Didactic Călăraşi, director prof. Camelia Croitoru.

Din comitetul de organizare au facut parte si profesorii de fizica din Liceul Danubius Simion Marinela,  Florentina Scurtescu, Loredana Mira.

Finanţatorii principali sunt: Consiliul Judeţean Călăraşi, preşedinte Răducu George Filipescu; Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi; Oficiul Registrului Comerţului Călăraşi, director Taşcu Toza.

Manifestările Ştiinţei şi Tehnicii Şcolare “Florin Vasilescu” au fost organizate în anul 2013 în cadrul componentei 1 Inovare şi Creativitate, activitatea IC 3. Organizarea si promovarea evenimentelor MaST, b) – Stimularea comunităţilor de practică MaST, pentru mentori MaST şi elevi: concursuri interregionale şi naţionale (organizare, jurizarea lucrărilor şi acordarea de premii elevilor). Obiectivul general al proiectului este: Creşterea calităţii educaţiei la nivel de sistem şi de furnizor prin dezvoltarea capacităţii unităţilor şcolare de a dezvolta competenţele cheie în domeniul Matematicii, Ştiintelor şi Tehnologiilor (MaST).

Proiectul MaST, cu titlul complet “MaST Networking, calitate în dezvoltarea competenţelor cheie de matematică, ştiinţe şi tehnologii”, este implementat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, pe o perioadă de trei ani.

Parteneriatul acoperă cinci regiuni de dezvoltare şi implică nouă parteneri, astfel:

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi ,Cluj ,Iaşi, Sibiu, Mehedinţi ,Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar – ARACIP ,Asociaţia pentru Educaţie şi Ştiinţă “Hermann Oberth” Bucureşti, Fundaţia Grupul de Iniţiativă pentru Învăţământul Fizicii – GIIF, Fachdidaktikzentrum für Naturwissenschaften der Pädagogische Hochschule Kärnten, Viktor Frankl Hochschule, Klagenfurt, Austria.