Compania TenarisSilcotub a acționat pe două  direcții privind activitatea din  Liceul ”Danubius” Călărași în anul școlar 2022-2023 :

  1. Acordarea de burse  Roberto Rocca elevilor din Liceul ”Danubius” Călărași- Evenimentul ”Bursele Roberto Rocca pentru liceeni” s-a desfășurat pe  9 martie 2023 la hotelul Hestia din Călărași unde au fost premiați 33 de liceeni;
  2. Selecționarea anumitor elevi din Liceul ”Danubius” Călărași în vederea desfășurării stagiilor de pregătire practică la TenarisSilcotub.

 1. TenarisSilcotub a lansat un  program prin care a recompensat activitatea elevilor de la specializările tehnice din Liceul ”Danubius” pentru  anul școlar 2021-2022. Compania TenarisSilcotub a oferit în anul școlar 2022-2023- 225 de burse Roberto Rocca pentru elevii din țară care studiază discipline  tehnice necesare pentru industrie. 

TenarisSilcotub a acordat  în  anul școlar 2022-2023  elevilor din clasele X-XII din cadrul Liceului ”Danubius” Călărași 33 de burse pentru  profilul  tehnic cu următoarele specializări: electronică automatizări-tehnician în automatizări , electric-tehnician în instalații electrice.

S-au analizat dosarele elevilor și apoi aceștia  au accesat o platformă pentru a li se  stabili scorul final final, iar nota finală  în baza căreia s-a construit clasamentul final a fost compusă din:

Media generală an școlar  2021/2022                       60%

Chestionar socio-economic                                      20%

Test de matematică                                                   10%

Test de logică                                                            5%

Chestionar privind moțivatia aplicantului                5%

Platforma și testele au fost coordonate  de la sediul TenarisSilcotub din Zalău.

Au obținut burse de la TenarisSilcotub un număr de 33 de elevi din Liceul ”Danubius” Călărași:

– 10 elevi de clasa a XII-a E, specializarea electronică-automatizări;

– 8 elevi de clasa a XI-a F, specializarea Electric;

– 5 elevi de clasa a XI-a E, specializarea Electronică-automatizări;

– 6 elevi de clasa a X-a F, specializarea Electric;

– 4 elevi de clasa a X-a E, specializarea  Electronică automatizări .

 La premierea elevilor de la Liceul ”Danubius” Călărași care a  avut  loc la hotelul Hestia din Călărași pe 09.03.2023 au fost următoarele activități:

-prezentarea unui material despre TenarisSilcotub și realizarea unui dialog cu elevii și profesorii participanți de la Liceul ”Danubius” Călărași  dar și cu  reprezentanții TenarisSilcotub;

Workshop FUTURE – orientare în carieră și Biblioteca Vie

                              Trainer Madalina Hodorog

Biblioteca vie =o bibliotecă în care cărțile erau oameni reprezentați prin anagajații TenarisSilcotub, un cadru didactic de liceu/facultate, sau o poveste de viață. Această bibliotecă vie putea fi folosită de elevii de la Liceul ”Danubius” Călărași  pentru a afla informații despre TenarisSilcotub, despre școlarizarea necesară și modul în care se puteau angaja în cadrul acestei societăți și activitatea care se desfășoară.

anumiți angajați dinTenarisSilcotub Călărași  au prezentat școlarizarea necesară pentru a fi angajați la TenarisSilcotub și modul în care au reușit să se formeze pentru fi buni profesioniști în cadrul societății.

 -elevii de la Liceul ”Danubius” Călărași au răspuns la anumite întrebări și au pus la rândul lor întrebări despre TenarisSilcotub și despre modul în care se pot angaja la această societate.

-33 de elevi de la Liceul ”Danubius” Călărași au primit diplome oferite de societatea  TenarisSilcotub și au făcut fotografii.

Prof. Fulga Loredana, prof. Drăgan Emilia și prof. Cișmașu Florin  au prezentat pe parcursul evenimentului anumite aspecte privind alegerea unui cariere.

Mulțumim doamnei Codruța Hodrea de la TenarisSilcotub  care a organizat și prezentat:

Evenimentul Bursele Roberto Rocca pentru liceeni

9 martie 2023,  TenarisSilcotub

2.TenarisSilcotub a analizat activitatea elevilor de la  Liceul ”Danubius” Călărași și a stabilit ca în anul școlar 2022-2023 un număr de 5 elevi de la profilul tehnic- specializarea electronică-automatizări, clasa a XII-a E să efectueze stagiul de pregătire practică la sediul acestei societăți  din Călărași: Cristea Cătălin-Adrian, Ducu Damian, Paștea Bogdan Nicolae, Pavel Valentin-George-David, Petcu Ștefan. Acești elevi au fost apreciați pentru modul în care au participat  la pregătirea practică, iar trei dintre ei au fost chemați la sfârșitul anului școlar la sediul TenarisSilcotub din Călărași în vederea uneieventuale angajări.

Prof. Drăgan Emilia

Responsabil  aria curriculară Tehnologii

Prof. Cișmașu Florin