“ACTIV – Activităţi educaţionale non-formale pentru dezvoltarea elevilor”, POCU/987/6/26/154083

Campanie de informare și conștientizare cu privire la activitățile educaționale nonformale desfășurate în cadrul proiectului

#Danubius#the_best#proiect_european

Vezi albumul foto