Luni, 9 mai 2022, elevii și profesorii din Liceul Danubius sunt invitați să participe la un program sărbătoresc. În grădina de vară a Liceului Danubius, timp de trei ore (11.00-14.00), se vor organiza activități educative nonformale, dedicate sărbătorii zilei Europei, dar și formării și modelării celor opt competențe cheie, fundamentale pentru fiecare persoană în cadrul unei societăți bazate pe cunoaștere.

Programul zilnic cuprinde:

 1. O Expoziție-Târg de produse europene (gastronomice, vestimentare, artistice etc.).
 2. Valorificarea punctului de Informare UE
 3. Jocuri educative nonformale
 4. Mix euro-muzical cu DJ
 5. Concurs cu premii

Fondurile obținute în cadrul târgului vor fi directionate către campanii sociale decise de elevi.

Cele opt competențe-cheie care vor fi perfecționate prin activitățile desfășurate:

 • 1.comunicarea într-o limbă maternă: abilitatea de a exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât în formă orală, cât și scrisă.
 • 2.comunicarea într-o limbă străină: ca mai sus, dar include și abilitățile de mediere (adică rezumarea, parafrazarea, interpretarea sau traducerea) și înțelegerea interculturală.
 • 3.competența matematică, științifică și tehnologică: buna stăpânire a aritmeticii, o înțelegere a lumii naturale și o abilitate de a pune în aplicare cunoștințele și tehnologia pentru a răspunde nevoilor umane percepute (precum medicina, transportul sau comunicarea).
 • 4.competența digitală: utilizarea cu încredere și în mod critic a tehnologiei informației și comunicațiilor pentru muncă, timp liber și comunicare.
 • 5.a învăța să înveți: abilitatea de gestionare eficientă a propriei învățări, fie individual, fie în grupuri.
 • 6.competențe sociale și civice: abilitatea de a participa într-un mod eficient și constructiv la viața socială și de muncă și de a se implica în mod activ și democratic, mai ales în societățile din ce în ce mai variate.
 • 7.spirit de inițiativă și antreprenoriat: abilitatea de a pune ideile în practică prin creativitate, inovație și asumarea de riscuri, precum și abilitatea de a planifica și gestiona proiecte.
 • 8.sensibilizare și exprimare culturală: abilitatea de a aprecia importanța exprimării creative a ideilor, experiențelor și emoțiilor într-o varietate de medii, precum muzica, literatura și artele vizuale și ale spectacolului.