Doamna profesoară Daniela Măcinic a prezidat vineri, 14.01.2021, prima ședință a consiliului profesoral, în calitate de director delegat al Liceului Danubius.

prof. Daniela Măcinic

În cadrul acestei ședințe, domnul profesor Constantin Croitoru, directorul liceului în perioada 2015-2021, a fost omagiat de colegii profesori. Retragerea din funcția managerială se produce simultan cu retragerea din activitatea ca titular, domnul profesor depunându-și dosarul pentru pensionare. Experiența avută și în calitate de inspector școlar de fizică, dar și în calitate de consilier municipal, a fost utilă creșterii instituționale a liceului Danubius, în ultimii ani, sub mandatul domniei sale.

Tot în primul semestru al acestui an școlar (2021-2022), s-a retras din activitatea managerială și domnul profesor Adrian Popescu, director în perioada 1993-2007, dar și director adjunct în perioadele 1990-1993, 2013-2021. În tandem cu domnul profesor Constantin Croitoru, au gestionat liceul într-o perioadă de expansiune, când numărul de clase s-a mărit, deși colectivele de elevi la nivel județean au tot scăzut, când nivelurile de învățământ s-au diversificat, astăzi Liceul Danubius asigurând școlarizarea elevilor pe verticala întregului învățământ preuniversitar: învățământ preșcolar, învățământ primar, învățământ gimnazial, învățământ profesional, învățământ liceal tehnic și teoretic. Calitatea ofertei educaționale reflectă astăzi, alături de eforturile și calitatea muncii profesorilor și tuturor angajaților liceului, un efort managerial constant, consistent, conectat permanent la nevoile comunității, ancorat într-o bună colaborare cu autoritățile locale și cu partenerii din mediul economic călărășean.

În urma concursului pentru ocuparea postului de director al liceului Danubius, a fost declarat câștigător domnul profesor Dan Melente, actualmente inspector școlar general adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Călărași.