În urma inspecției speciale pentru acordarea gradului didactic I, doamna profesoară Măcinic Daniela a fost apreciată pentru  activitățile didactice susținute la clasele a X-a C și a X-a B, pentru felul în care i-a stimulat pe elevi să participe activ și conștient la asimilarea noțiunilor predate.

Elevii clasei a X-a B, profilul filologie, jurnaliști în devenire, au dat dovadă de creativitate, spontanitate, naturalețe și viziune, asemenea unor adevărați jurnaliști, atunci când au exersat jocul de rol: „Reporter în acțiune” și au realizat interviuri deosebite pe tema activităților preferate.

Prezentarea lucrării de grad în fața profesorilor universitari (președintele comisiei și coordonatorul lucrării), a inspectorului școlar de specialitate, a directorului liceului și a colegilor din cadrul catedrei de limbi străine.