Mesaj pentru elevi:

Stimati elevi ai Liceului Danubius

Lansăm perioda de aplicație pentru programul  de burse TenarisSilcotub, program care își propune să recompenseze eforturile la învățătură din anul școlar 2020/2021 și să susțină elevii care își doresc o meserie tehnică. Compania TenarisSilcotub oferă în acest an 250 de burse pentru elevii care urmează profile tehnice pentru industrie în cele 6 licee partenere. 

Cine poate aplica anul acesta la bursa TenarisSilcotub?

Toti elevii din clasele X-XII, în anul şcolar 2021/2022, profil tehnic cu media generală de anul trecut (anul școlar 2020/2021), minim 8.00 si media 10 la purtare. Am decis sa avem o nouă notă de eligibilitate pentru elevii de la Danubius.

*Mențiune: Compania TenarisSilcotub clasifică profil tehnic următoarele specializări: automatizări, electronică, electrică, mecanică, electromecanică, electrotehnică, energetică.

Bursa TenarisSilcotub are o valoare de 1.800 RON și se acordă într-o singură tranșă în luna decembrie 2021.

În sfârșit avem o platformă nouă de aplicație intuitive și prietenosă care vă va ține la curent cu etapele procesului de selecție:

www.becas-rumania.ogr.cl

Pentru a aplica trebuie să realizați următorii pași:

§  Crearea unui user și a unei parole pe platforma. Selectează butonul Înregistreză-te ! și completează fromularul de înregistrare. Numărul de identificare solicitat de formular este user-ul dvs. pe această platformă și este reprezentat de numărul de pe cartea voastră de identitate. Se introduce numarul cărții de indentitate, fără punte sau alte caractere.

Parola este setată după cum considerați si trebuie confirmată. Se citesc si acceptă termenii și conditiile site-ului și vă înregistrați contul.

§  Cu numărul de indentificare și parola stabilite intrați pe platformă și selectați programul Bursele TenarisSilcotub. Începeți aplicația cu pasul 1. Pentru acest pas vă rog să aveți pregărite in format pdf. Următoarele acte:

Ø  Adeverință cu media generala  și cu nota la purtare, an școlar 2020/2021

Ø  Certificat de naștere

Ø  Cartea de identitate

Ø  Cartea de identitate a părintelui care va confirma chestionarul socio-economic.

Ø  Extras de cont bancar deschis pe numele aplicatului.

§  După înregistrarea dvs. ca și aplicant, urmează pasul 2 – completarea chestionarului de motivație. Nu există răspunsuri corecte sau greșite. Răspundeți conform valorilor care vă definesc.

§  După ce ați completat chestionarul de motivație, se completeză chestionarul socio-economic. La fel și în acest caz, nu există răspunsuri corecte sau greșite. În cazul în care nu aveți 18 ani împliniți, este necesar cu un părinte/tuturor să confirme online (nume și prenume, carte de identitate) că cele declarate corespund realității. În cazul în care aplicatul are 18 ani împliniți confirmă el prin atașarea din nou a actului său de identitate că cele declarate sunt conform realității.

Fiecare din cei 3 pași de mai sus sunt pași a căror informație poate fi salvată prin butonul salvare și completată/modificată ulterior. După selectarea butonului trimite, informația va putea fi vizualizată de dvs. ca și aplicant însă nu va mai putea fi modificată.

Termenul pentru realizarea aplicației, cu cei 3 pași de mai sus,  este 6 decembrie 2021.

Ce va urma?

a. Etapa de verificare de abilități numerice și logice care va fi programată cu mangementul liceului. Aceia dintre dvs. care veti avea o aplicație validă,  veți fi invitat în decembrie la o întâlnire la școala pentru a realiza un test de cunoștinte generale de matematica și logica sub supraveghere.

b. Analiza dosarului de aplicatie și comunicarea rezultatelor procesului de selecție. Nota finala în baza carei se va construi clasamentul final va fi compusa din:

·       Media generală an școlar 2020/2021         60%

·       Chestionar socio-economic                          20%

·       Test de matematică                                       10%

·       Test de logică                                                    5%

·       Chestionar privind moțivatia aplicantului    5%

Pentru orice informații suplimentare, detalii sau intrebări legat de platformă, vă rog să mă contactați:

Codruta Hodrea | Manager în relația cu comunitatea | 0748/103254|

clapadat@tenaris.com