Atuurile ofertei noastre de școlarizare:

  1. Cultură organizațională de excepție, care a permis dezvoltarea constantă a instituției, diversificarea ofertei educaționale, creșterea performanțelor academice, creșterea efectivelor, o percepție publică de invidiat și o atitudine favorabilă în comunitate.
  2. Resurse umane calificate și formate pentru a răspunde celor mai noi cerințe ale educației moderne
  3. Bază materială actualizată permanent
  4. Perspective de continuare a traseului educațional în aceeași instituție
  5. Comunicare constantă în interiorul și exteriorul instituției, valorificarea permanentă a feedback-ului elevilor și părinților.