Având în vedere:

  • dispozițiile art..3 alin1) din Ordinul comun nr.3235/93 al ME și MS;
  • Notificarea CJSU Călărași privind rata de incidență peste 1;

organizarea și desfășurarea cursurilor se va face în scenariu 2 (galben), începând cu data de 08.02.2021.

SCENARIUL 2 (Galben)
a)Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământ ul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional clasa (a XI a) și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie.

La instruire practică participă zilnic, cu prezență fizică în atelierele școlare, clasele a X a G și a XI a E – practică comasată.

b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.