Excursii realizate în cadrul proiectului “Competenţe Europene pentru Piaţa României (CEPRO) – prin Centrul de Iniţiere în Antreprenoriat a Tinerilor”

 

Proiectul a fost initiat de Colegiul Economic Calarasi www.cepro-economic.ro

“Competenţe Europene pentru Piaţa României (CEPRO) – prin Centrul de Iniţiere în Antreprenoriat a Tinerilor”
Axa prioritară 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” 
Titlul proiectului- “Competenţe Europene pentru Piaţa României (CEPRO) – prin Centrul de Iniţiere în Antreprenoriat a Tinerilor”
Contract: POSDRU/161/2.1/G/138306


21 martie 2015 – Excursie la Constanta 

Obiective vizitate: Universitatea Ovidius, Târgul de Nunți, Mall Maritimo

 În cadrul vizitei organizate la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Ovidius, elevii și profesorii însoțitori au fost primiți de un colectiv profesoral interesant să prezinte toate aspectele relevante pentru eventualii viitori studenți ai universității.

Primirea a fost realizată de prof.univ.dr. Elena Condrea, prodecan al Facultății de Științe Economice, alături de  lector univ. dr. Cătălin Ploae.

Prezentarea ofertei universității a fost susținută de conf.univ.dr. Simona Utureanu, alături de conf.dr. Sorin Cosma si conf.dr. Marian Ionel. 

Elevilor li s-au oferit informații despre istoria universității, despre facultăți, despre condițiile de admitere, dar și despre posibilitățile de cazare și masă de care pot beneficia, având în vedere statutul acestora de navetiști. Universitatea Ovidius este o universitate tânără, istoria ei consemnând doar 24 de ani de la înființare. 

Baza materială pusă la dispoziția studenților, masteranzilor și doctoranzilor este performantă, la standarde europene, iar special pentru studenții mediciniști practica se desfășoară direct în Spitalul Municipal, în timp ce studenții de la profilurile tehnice se bucură de avantajele Portului Constanța și a celor mai mari agenți economici din zonă.

     În anul universitar 2013-2014, la Universitatea „Ovidius” au studiat mai mult de 20000 de studenți și cursanți, îndrumați de aproximativ 800 de cadre didactice, pe 52 de domenii de studii universitare de licență, 33 de domenii de studii universitare de masterat, 11 domenii de studii universitare de doctorat, cursuri de pregătire pedagogică, cursuri de perfecționare grade didactice.

UOC dispune de cămine cu vedere la mare, precum și de o bază nautică dedicată tuturor sporturilor pe malul Lacului. Dezvoltarea și reorganizarea Bibliotecii Universității, deschiderea unei Biblioteci Virtuale, precum și realizarea unui număr semnificativ de parteneriate și protocoale cu agenți economici au fost priorități pentru mediul academic.

Studenții sunt îndrumați prin Centrul de consiliere, cei capabili de performanță prin Centrul de Excelență, iar alături de cadre didactice participă la seminarii, manifestări științifice naționale și internaționale organizate cu frecvență la „Ovidius”.

   Activitatea Biroul pentru Programe Comunitare s-a dezvoltat constant, în prezent Universitatea „Ovidius” din Constanța având încheiate peste 400 de acorduri pentru derularea mobilităților și diverse parteneriate care implică colaborări științifice, schimburi de mobilități, visiting teachers, etc. Departamentul de Relații Internaționale și Studenți Străini se ocupă de dezvoltarea parteneriatelor internaționale ale universității în scopul valorizării personalului didactic și a studenților, pentru creșterea vizibilității universității în plan internațional, astfel încat rezultatele activității științifice și compatibilizarea programelor de studii să fie un indicator remarcabil al activității academice.

În structura universității se regăsesc 16 facultăți, dar și departamente specializate. 

Sursa: http://www.univ-ovidius.ro  


28 februarie 2015 – Excursie la București

Obiective vizitate: Universitatea Politehnica, Târgul bunurilor de larg consum, Expozitia animalelor de companie, Mall Baneasa

Grupul de elevi și profesori a fost primit de președintele Senatului Universității Politehnica din București, doamna prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu. Domnia sa le-a vorbit celor prezenți despre tradițiile învățământului tehnic în România, despre istoria universității Politehnice, dar și despre structura universității și facilitățile pe care le pune la dispoziția studenților

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti este cea mai veche si prestigioasa scoala de ingineri din Romania. Traditiile ei sunt legate de infiintarea, in anul 1818, de catre Gheorghe Lazar, a primei Scoli tehnice superioare cu predare in limba romana la manastirea Sfantul Sava din Bucuresti, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava.

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (U.P.B.) isi asuma misiunea de a pregati specialisti in diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunostinte stiintifice, tehnice si cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic si social-cultural al societatii romanesti si al lumii contemporane. UPB asigura realizarea unui invatamant de performanta, dezvoltat si perfectionat printr-o complexa activitate de cercetare, continuand traditia Scolii Politehnice bucurestene, conform exigentelor si cu mijloacele oferite de societatea moderna informationala.

Ea isi propune sa creeze noul profil de universitate tehnica, ce promoveaza forme de pregatire adaptate cerintelor unei societati in plina competitie, supusa procesului de integrare cu Comunitatea Europeana si Internationala. Misiunea sa principala este formarea inginerului capabil sa se adapteze cerintelor economiei de piata si noilor tehnologii, care sa aiba cunostinte economice si manageriale si care sa promoveze principiile de dezvoltare durabila si de protejare a mediului inconjurator. Pentru aceasta el trebuie sa fie format dupa principiul modern al participarii directe la alegerea traiectoriei sale formative, sa fie inclus intr-un proces de invatare care sa-i asigure sanse reale la competitia de pe piata libera a fortei de munca.

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti reprezinta o parte integranta a comunitatii academice internationale, impartasind crezul in aceleasi valori morale, educationale, stiintifice si culturale. In conditiile fenomenului de globalizare, UPB este preocupata de intarirea participarii la schimbul international de valori, iar ca urmare a prestigiului de care se bucura, actualmente exista programe de colaborare cu peste 150 de universitati din 27 de tari din Europa, America, Asia si Africa.

In momentul de fata Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti are in componenta 15 facultati.

Sursa: http://www.upb.ro/


 13 decembrie 2014 – Excursie Bucuresti

Obiective vizitate: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Targul de Craciun

Elevii și profesorii însoțitori au fost primiți de prodecanul Facultatii de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, Prof. univ. dr. Romeo CREȚU, acesta prezentând informații importante despre Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, dar și despre facultatea în care îsi desfășoară activitatea.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMVB) este una dintre cele mai vechi institutii de învăţământ din România. 

De-a lungul celor peste 157 de ani de existenţă, „Institutul de Agricultură de la Pantelimon” a cunoscut multiple prefaceri, schimbări de sedii şi de denumiri dar, fapt mult mai important decât aceste schimbări în sine, o constantă a activităţii a constituit-o preocuparea pentru un învăţământ performant, „…adaptat nevoilor populaţiei, urmărind orientarea elevilor către specialităţile folositoare societăţii.” 

În prezent, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti este o instituţie de învăţământ modernă în care se desfăşoară toate formele de învăţământ superior, de la studii le licenţă, la masterat şi doctorat.

USAMV Bucuresti cuprinde, în structura sa, şapte facultăţi.

Calitatea învăţământului desfăşurat în amfiteatrele, laboratoarele şi centrele de practică ale facultăţilor a făcut din USAMVB cea mai reprezentativă şi prestigioasă instituţie din domeniul învăţământului agronomic şi veterinar din România, mulţi dintre absolvenţii acesteia, devenind personalităţi remarcabile atât în domeniul practicii agricole, cât şi în cel al învăţământului, cercetării şi al administraţiei.

Cu o bază materială şi un patrimoniu de excepţie, care cuprinde două campusuri – Campusul „Agronomie – Herăstrău” şi Campusul „Medicină Veterinară – Cotroceni” – USAMV este o instituţie de învăţământ modernă, aliniată exigenţelor europene.

USAMVB are în patrimoniul său trei filiale care activează ca veritabile centre de cercetare, producţie şi practică – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Viti-Vinicolă „Pietroasa”, Ferma Pomicolă „Istriţa” şi Ferma didactică „Moara Domnească”.

Dar, pentru actualii şi viitorii studenţi, poate cel mai important este faptul că, la oricare dintre facultăţile USAMVB s-ar afla, au certitudinea că se pregătesc într-o specialitate de care societatea românească are mare nevoie, ceea ce le asigură garanţia ocupării unor locuri de muncă importante şi bine plătite.

Sursa: http://www.usamv.ro/