„In atentia conducerii unitatilor de invatamant

Va rog sa transmiteti acest document profesorilor de limbi moderne, responsabililor de comisie metodica, metodistilor. Contine precizari referitoare la evaluare, portofoliul profesorului, al elevului, alte documente obligatorii.
Multumesc si toate cele bune.”
Dorina Jelescu

Inspector limbi moderne

 

 

Deschide si foaia de parcurs pentru anul scolar 2011-2012