Parteneriat școlar Liceul Danubius – Tipografia MediaPrint din Călărași

Avem o colaborare excelentă cu partenerii din mediul economic călărășean.

Astăzi vă prezentăm parteneriatul cu Tipografia MediaPrint. Doamna Aurelia Ion, managerul acestei societăți, oferă bobocilor de la clasa de Producție media primul tur de familiarizare cu procesele tehnice din firmă. Îi mulțumim și pe această cale pentru parteneriatul debutat în anul 2014, când am înființat prima clasă de Producție media din Călărași. Maiștrii instructori Stelian Țoancă și Ionel Belciu veghează ca elevii liceului să valorifice pe deplin generozitatea agenților economici care-i sprijină în activitatea de instruire practică.

Vizionează filmul

Experiențe educaționale inovatoare rezultate din parteneriatul școală – comunitate

Miercuri, 18 noiembrie 2015, un grup format din peste 70 de profesori de istorie, știinte socio-umane și consilieri școlari, din județul Călărași, va participa la un schimb de experiență cu reprezentanții unor organizații educaționale din București. Activitatea își propune transferul de expertiză și promovarea bunelor practici din domeniul colaborării școală-comunitate.

Activitatea este înscrisă în Calendarul Cercurilor Pedagogice la nivelul județului Călărași, pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016. 

Invitați la această activitate vor fi reprezentanții PROEDUS PMB – Director Florin Diaconescu, Asociației ROI – Președinte și fondator Simona David Crisbășanu și Asociației Clubul Liderii Mileniului Trei – Președinte și fondator Marian Staș. Cele trei organizații au o activitate consistentă, cu un impact deosebit la nivelul comunităților educaționale din București, Craiova, Călărași, Zalău, Câmpina, dar și la nivel național. 

Evenimentul va presupune o prezentare în plen a programelor educaționale inițiate de organizații (necesitatea lor, provocările implementării, impactul lor și lecțiile dobândite), dar și patru ateliere tematice în care profesorii, împreună cu Luiza Ștefan, Cătălina Molnar, Andra Ardeleanu, Bianca Sava și Alina Petri, experții și voluntari în educație, vor aborda, exclusiv prin metode de educație nonformală, diverse subiecte din sfera reformei educației, educației prin coaching, HR sau parenting.

Profesorii participanți sunt implicați în procesul organizării acestei activități, putând propune întrebări pentru invitați, stabili temele atelierelor și alegând metodele de educație nonformală pe care le vor experimenta.

Activitatea beneficiază de găzduirea generoasă a Casei Corpului Didactic București, oferită de directorul acesteia, prof. Gabriel Vrînceanu.

La finalul activității, se vor organiza tuturi gratuite și “vânătoare de comori” (metodă de educație nonformală) în Centrul vechi al orașului București.

Organizarea acestui eveniment este posibilă darorită colaborării mai multor parteneri institutionali din cadrul sistemului național de educație (CCD București, ISJ Călărași), dar și din rândul inițiatorilor de proiecte în educație (PROEDUS, Asociația ROI, Asociația CLUBUL LIDERII MILENIULUI TREI).

Evenimentul este organizat de Inspector Magdalena Tuță și profesor Dumitrel Toma, cu susținerea colaboratorilor: Inspector Maria Angheluţă – CCM, Director Gheorghe Vîlceanu – CCD Bucureşti, Inspector Şcolar General Constantin Tudor – ISJ Călăraşi,  Simona David Crisbăşanu şi voluntarii asociaţiei ROI, ghizi voluntari de la Bucharest Walkabout free tours, prof. Dumitru Cristina şi SC INTER TRANS HARY SRL

 

 

Liceul “Danubius” implică elevii artiști în decorarea spațiilor comune

Pentru a da o pată de culoare holurilor și pentru a crește atractivitatea spațiilor comune din liceu, comisia de pavoazare împreună cu elevii care au aptitudini artistice și plastice au decis să înceapă o campanie de creare a unor picturi tematice, cu ajutorul cărora să decoreze intrările în toate sălile, cabinetele și laboratoarele școlii. Picturile tematice vor avea dimensiuni standard de 120×120 cm, vor fi realizate cu ajutorul culorilor acrilice și vor fi afișate la intrarea în toate sălile din liceu. Având în vedere specificul liceului, care dispune de cabinete personalizate și laboratoare pentru toate disciplinele școlare, picturile vor fi reprezentative pentru fiecare spațiu școlar în parte.

Primii elevi interesati de acest proiect au fost deja înscriși într-un grup de facebook, unde își prezintă propunerile și decid conținutul fiecărei lucrări. Invitatia de a participa la aceste activitati se adresează cât mai multor elevi care ar dori să contribuie la schimbarea imaginii liceului și la punerea în operă a propriilor aptitudini plastice.

Pentru a decide ordinea cabinetelor școlare care vor beneficia de aceste lucrări, s-a decis folosirea site-ului www.random.org

Inițiativa beneficiază de întreaga susținere a conducerii liceului, domnul director Constantin Croitoru fiind implicat direct în susținerea grupului de lucru (au fost puse la dispozitie materiale suport, un spațiu de lucru – sala 107, au fost achizitionate pensule, trafalete și vopsele).

În perioada următoare, elevii, profesorii și vizitatorii vor fi invitați să privească cu mai mare atenție holurile liceului, pentru că în scurt timp vor apărea și primele lucrări.

Din grupul elevilor artiști fac parte: Lavinia Rotariu, Alexandra Ganea, Andru Andreea Coman, Andronache Andreea Roberta Diana