Informații utile – Comisiile pentru inspecția specială la clasă/proba practică din cadrul Concursului de ocupare a posturilor vacante

A. Prevederile din Metodologia privind mobilitatea personalului didactic care trebuiesc aduse la cunoștința candidaților sunt:
(a)Inspecţia specială la clasă se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform fisei anexate prezentei proceduri. Rezultatele la aceasta proba se aduc la cunostinta candidatilor in ziua sustinerii probei, iar la această probă nu se admit contestaţii.
(b)Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiţionate pentru ocupare de proba practică (instruire practică, palatele si cluburile elevilor, informatică etc), se desfăşoară conform anexelor 5-12, care fac parte din Metodologie şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Rezultatele la aceasta proba se aduc la cunostinta candidatilor in ziua sustinerii probei, iar la această probă nu se admit contestaţii. Nota obţinută la proba practică sau la inspecţia specială la clasă are o pondere
de 25% în media de repartizare.
(c)Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la
proba practică minimum nota 7 (şapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.
(d)Candidaţii la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante pot să-şi echivaleze notele obţinute la inspecţiile din cadrul examenului naţional de definitivat (sesiunea 2019) prin completarea unei cereri tip. Conform Metodologiei, candidatii care opteaza pentru posturi
titularizabile si care vor sa-si echivaleze inspectiile din cadrul examenului de definitivat, (sesiunea 2019) trebuie sa obtina la aceste inspectii media peste 8 (opt). Media obţinută la inspecțiile la clasă
în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019, se poate folosi numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ din judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul este înscris la examenul național de definitivare în învățământ.

B. Comisiile pentru inspecțiile speciale la clasa/proba practică vor avea următoarele atribuții- cadru (care vor fi adaptate/îmbunătățite/completate de fiecare comisie )
-Vor întocmi graficele pentru inspecție, pe zile și pe ore, in baza listelor primite de la comisia de concurs si in functie de orarul scolii si al evaluatorilor (aceste grafice vor fi publicate pe siteul ISJ, si
vor fi afisate la sediul ISJ, la centrul de concurs si la unitatile unde se sustin inspectiile);

Joi, 6 mai 2019, ora 11, candidat Olteanu Elena, clasa a X-a D, Psihologie, Comportamente prosociale și antisociale

-Vor aduce la cunoștința candidaților condițiile pe care le poate oferi unitatea școlară pentru desfășurarea inspecției (de ex: poate/nu poate oferi videoproiector, flipchart, markere etc etc)

Există laptop, videoproiector, imprimantă, markere, nu există flipchart, există 3 table albe în sala de clasă.

-Vor aduce la cunoștința candidaților documentele pe care trebuie să le pregătească aceștia(de ex: proiectul didactic al lecției, portofoliul candidatului etc etc)

Vor trebui pregătire proiectul didactic al lecției, materiale didactice, portofoliul candidatului.


-Vor stabili nivelul de studii/clasele, temele, lecțiile etc și eventual tipul lecției (predare/recapitulare) din care candidații să aleagă ce vor prezenta în fața comisiei.
Insistăm ca toate aceste aspecte să facă obiectul materialelor informative/anunțurilor care să fie aduse la cunoștința candidaților.

Joi, 6 mai 2019, ora 11, candidat Olteanu Elena, clasa a X-a D, Psihologie, Comportamente prosociale și antisociale, Lecție de transmitere/dobândire de cunoștințe/formare de competențe


-Evaluatorii vor avea o conduită profesionistă față de candidați, nu vor fi părtinitori sau pătimași și vor încerca, pe cât posibil, să elimine subiectivismul din evaluare.
-Pentru evaluare se va folosi fisa de evaluare anexata și se va completa borderoul de notare transmis de comisia județeană. Rămâne la latitudinea fiecărui centru dacă este oportună folosirea de către evaluatori a altor instrumente de evaluare (asa numitele procese verbale de inspecție).
Membrii comisiilor vor semna o declarație angajament că nu au afini/rude până la gradul IV inclusiv care participă la concurs.

Comisiile pentru inspecția specială la clasă/proba practică
din cadrul Concursului de ocupare a posturilor vacante


-Vor aduce la cunoștința candidaților condițiile pe care le poate oferi unitatea școlară pentru desfășurarea inspecției (de ex: poate/nu poate oferi videoproiector, flipchart, markere etc etc)
-Vor aduce la cunoștința candidaților documentele pe care trebuie să le pregătească aceștia(de ex:
proiectul didactic al lecției, portofoliul candidatului etc etc)
-Vor stabili nivelul de studii/clasele, temele, lecțiile etc și eventual tipul lecției (predare/recapitulare) din care candidații să aleagă ce vor prezenta în fața comisiei Insistăm ca toate aceste aspecte să facă obiectul materialelor informative/anunțurilor care să fie aduse la cunoștința candidaților
-Evaluatorii vor avea o conduită profesionistă față de candidați, nu vor fi părtinitori sau pătimași și
vor încerca, pe cât posibil, să elimine subiectivismul din evaluare.
-Pentru evaluare se va folosi fisa de evaluare anexata și se va completa borderoul de notare transmis de comisia județeană. Rămâne la latitudinea fiecărui centru dacă este oportună folosirea de către evaluatori a altor instrumente de evaluare (asa numitele procese verbale de inspecție).
Membrii comisiilor vor semna o declarație angajament că nu au afini/rude până la gradul IV inclusiv care participă la concurs.

“Educația ne unește”

Dezbaterea viziunii “Educația ne unește” a fost organizată marți, 4 iunie, în cadrul consiliului profesoral al liceului Danubius. Au participat cadrele didactice ale liceului, sub coordonarea organizatorului dezbaterii, prof. Florina Cristea, și a directorilor liceului, prof. Constantin Croitoru și prof. Adrian Popescu. Concluziile dezbaterii au fost reținute într-un raport care va fi comunicat Ministerului Educației Naționale.

Ultimul clopoțel 2019 – Danubius The Best

View this post on Instagram

#ultimulclopoțel #danubius_thebest

A post shared by Liceul Danubius Calarasi (@danubius_thebest) on

View this post on Instagram

#ultimulclopoțel #danubius_thebest

A post shared by Liceul Danubius Calarasi (@danubius_thebest) on

View this post on Instagram

#ultimulclopoțel #danubius_thebest

A post shared by Liceul Danubius Calarasi (@danubius_thebest) on

View this post on Instagram

#ultimulclopoțel #danubius_thebest

A post shared by Liceul Danubius Calarasi (@danubius_thebest) on

View this post on Instagram

#ultimulclopoțel #danubius_thebest

A post shared by Liceul Danubius Calarasi (@danubius_thebest) on

View this post on Instagram

#ultimulclopoțel #danubius_thebest

A post shared by Liceul Danubius Calarasi (@danubius_thebest) on

View this post on Instagram

#ultimulclopoțel #danubius_thebest

A post shared by Liceul Danubius Calarasi (@danubius_thebest) on

View this post on Instagram

#ultimulclopoțel #danubius_thebest

A post shared by Liceul Danubius Calarasi (@danubius_thebest) on

View this post on Instagram

#ultimulclopoțel #danubius_thebest

A post shared by Liceul Danubius Calarasi (@danubius_thebest) on

View this post on Instagram

#ultimulclopoțel #danubius_thebest

A post shared by Liceul Danubius Calarasi (@danubius_thebest) on

View this post on Instagram

#ultimulclopoțel #danubius_thebest

A post shared by Liceul Danubius Calarasi (@danubius_thebest) on

View this post on Instagram

#ultimulclopoțel #danubius_thebest

A post shared by Liceul Danubius Calarasi (@danubius_thebest) on

View this post on Instagram

#djskiller #ultimulclopoțel #danubius_thebest

A post shared by Liceul Danubius Calarasi (@danubius_thebest) on

View this post on Instagram

#ultimulclopoțel #danubius_thebest

A post shared by Liceul Danubius Calarasi (@danubius_thebest) on

View this post on Instagram

#publicdrag #ultimulclopoțel #danubius_thebest

A post shared by Liceul Danubius Calarasi (@danubius_thebest) on

Liceul Danubius formează tineri pentru și împreună cu un nou partener economic – Constantin Grup

Societatea Comercială CONSTANTIN GRUP S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Apele Vii, nr. 2 B, are ca obiect principal de activitate repararea şi întreţinerea locomotivelor electrice, diesel si  diesel electrice domeniu în care activează din anul 1992. Societatea a fost certificată de SNCFR ca furnizor de servicii pentru reparaţii locomotive şi este autorizată, în conformitate cu reglementările actuale, ca furnizor feroviar, de către Autoritatea Feroviara Română – AFER, pentru servicii de reparaţii locomotive şi pentru servicii de întreţinere şi reparaţii linii de cale ferată.

Societatea asigură, prin Secţia proprie de Reparaţii locomotive, situată în oraşul Călăraşi, str. Varianta Nord, nr. 1, execuţia următoarelor tipuri de reparaţii și revizii: • reparaţii tip RR si RG, pentru toate tipurile de locomotive electrice, diesel si diesel electrice, respectiv: – diesel electrice de 1250 CP, 1300 CP și 2100 CP, – diesel hidraulice de 250 CP, 450 CP, 700 CP și 1250 CP, – locomotivele electrice de 3400 kW şi 5100 kW.

Cât şi pentru locomotive diesel mecanice; • reparaţii accidentale, pentru toate tipurile de locomotive diesel şi electrice, oricare ar fi natura acestora; • revizii planificate, privind întreţinerea curentă a locomotivelor; aceste revizii se efectuează, pe bază de contract anual, şi pot fi efectuate şi la sediul beneficiarului; • strunjiri de bandaje la osiile locomotivelor, cu osiile demontate sau la sediul beneficiarului; •reparaţii de subansamble şi agregate pentru locomotive.

CONSTANTIN GRUP ROMANIA

Firma noastra are o experienta directa, in activitatea privata de reparatii locomotive, de peste 23 ani.Societatea noastra este autorizata si detine omologarile tehnice feroviare, precum si agrementele tehnice feroviare necesare pentru realizarea reparatiilor  planificate si a reviziilor planificate pentru urmatoarele tipuri de locomotive : locomotive electrice de 3400 kW si locomotive diesel electrice de 1250 CP, 1300 CP si 2100 CP, locomotive diesel hidraulice de 450 CP, 700 CP si 1250 CP.                   Sectia de Reparatii Locomotive este situata in Calarasi, str. Ing Barca Gheorghe, nr 17 si este dotata conform standardelor impuse de Autoritatea Feroviara Romana iar calitatea lucrarilor este certificata prin existenta urmatoarelor standuri :–         Standul de verificat aparate de măsură şi control pentru mărimi mecanice – termomanometre  şi termostate, manometre şi presostate –         Standul de măsurat cadre de boghiu pentru locomotivele tip LDH şi LDE şi LE–         Standul pentru verificat aparatura pneumatică a locomotivelor –         Standul de rodat şi probat în gol reductoare-inversoare şi atacuri de osie de la LDH 450 CP, 700 CP, 1250 CP–         Standul de verificat aparate electrice şi electronice pentru material rulant–         Standul de probare a angrenajelor şi a motoarelor electrice de tracţiune de la LDE –         Stand de probare a rezervoarelor de aer  –         Stand de probare a cilindrilor de frână–         Stand de probare a robineţilor frontali de aer şi a semiacuplărilor de aer–         Standul de probat arcuri elicoidale, arcuri în foi, aparate de ciocnire şi aparate de legare –         Stand de probare a pompelor de injecţie în linie–         Standul de probare şi rodare a compresoarelor de aer–         Standul de probat vitezometre Hasler –         Standul de probat electromotoarele serviciilor auxiliare–         Standul pentru verificat gabaritul CFR de locomotivă–         Standul de probat injectoare pentru motoarele diesel–          Standul de probat pompe de injecţie pentru motoarele diesel tip 6 LDA 28 şi tip 12 LDA 28 –         Standul de probat instalaţiile INDUSI–         Stand reostat LDE  Pentru buna functionare a activitatii, cat si pentru respectarea cerintelor privind calitatea mediului, sectia de reparatii a fost structurata in :–         hala vopsitorie – dotata conform cerintelor Uniunii Europene–         hala reparatii locomotive – Sectia dispune de un numar de 4 linii, prevazute cu dotarile necesare, respectiv vinciuri hidraulice pentru ridicarea locomotivelor, canale cu degajare si platforme denivelate pentru revizii, macara de 20 tf. In total, cele 4 linii cuprind 8 locuri de reparatii (cate doua locomotive pe fiecare linie). Atelierele anexe, respectiv mecanic, electric si de masini electrice, sudura si de masini unelte, ca si celelalte dotari existente asigura efectuarea intregului proces tehnologic,pentru toate tipurile de reparatii, la ocalitate superioara.Pentru asigurarea calitatii reparatiilor efectuate, in concordanta cu cerintele instructiilor CFR, existastandurilenecesare pentru verificat si probat aparatura locomotivelor, a subansamblelor si agregatelor acestora.–         atelier mecanic dotat cu  instalatii, masini si utilaje moderne.

CINE SUNTEM?

Echipa Constantin GRUP a fost intodeauna formata din profesionisti. O echipa completa si complexa alcatuita numai din cei mai experimentati muncitori din domeniu. Profesionalismul este atu-ul companiei noastre. Suntem pregatiti pentru orice provocare in domeniul feroviar.

Sursa:
https://locomotive.ro/despre-noi/