Profesori din Călărași sărbatoresc Centenarul la Alba Iulia

In perioada 30 noiembrie – 2 decembrie 2018, 28 de profesori de istorie și stiințe socio-umane din Călărași, aflați sub coordonarea inspectorului școlar de specialitate, prof. Magdalena Tuță, au participat la ceremoniile dedicate sărbatoririi Centenarului Marii Uniri, la Alba Iulia – Orașul Unirii.

Vineri, 30 decembrie – Ziua Sfântului Apostol Andrei, creștinătorul României și ocrotitorul românilor, profesorii călărășeni au vizitat Mănăstirea Cozia, ctitoria voievodului Mircea cel Bătrân, mănăstire care anul acesta împlinește 630 de ani de existență. De asemenea, grupul a vizitat și centrul istoric al orașului Sibiu și Târgul de Crăciun.

Sâmbătă, 1 decembrie – Ziua Națională a României, profesorii călărășeni au participat, în mijlocul unei mari adunări entuziaste,  la ceremoniile sfințirii Monumentului Unirii, la ceremonialul “Pământ Românesc”, la inaugurarea Podului Unirii și Monumentului Marii Uniri, la concertul de muzică dedicat Marii Uniri, precum și la defilarea trupelor și tehnicii militare.

Duminică, vizitatorii munteni au explorat cetatea medievală a Devei.

Prezența profesorilor călărășeni în mijlocul zecilor de mii de români strânși în jurul simbolurilor noastre naționale, la moment aniversar, reprezintă o dovadă în plus a implicării active a școlii în viața comunitații și a autenticului sens pe care formarea și educația îl oferă precarei existențe omenești.

Transportul a fost asigurat de firma Inter Hary Trans SRL.

Imaginile sunt preluate din albumele personale ale profesorilor participanți.

Domnul Maistru Instructor Munteanu Marin și-a donat biblioteca Liceului Danubius

Domnul Munteanu Marin este cel care a adus bucuria elevilor din liceul Danubius.

Ieșind la pensie anul trecut, a lăsat prețioasele sale cărți în cadrul bibliotecii. Printre acestea se numară: romane de baletristică, romane de dragoste, sf-uri și romanele polițiste ale Agathei Christie. În cadrul liceului, este considerat ca fiind un mare maistru instructor, renumit pentru activitatea indelungata, numarul mare de elevi învățați, premiile și distincțiile obținute, nenumăratele activitati extrașcolare, dar și pentru cele 211 de cărți donate liceului.

A realizat acest articol eleva Rebeca Valentina Vasile (clasa a IX-a C)

Imaginea îi surprinde pe dra bibliotecară Elena Barbu și pe domnul maistru instructor Munteanu Marin la momentul predării cărților.

 

Apel pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial

“Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează selecția profesorilor în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial. Profesorii selectați vor desfășura activitățile de proiectare a programelor școlare pentru gimnaziu.”

http://www.edu.ro/index.php/articles/24189

Download file: Apel selecție GLC_5_aprilie_2016 vs 4.pdfApel selecție GLC_5_aprilie_2016 vs 4.pdf [ Descarcă ]
Tip: pdf; charset=binary (549.3 KB)
 
 

“Urmare a aprobării planului-cadru pentru clasele V-VIII, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează o procedură de selecţie a profesorilor interesaţi să participe în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial.

Înscrierea potenţialilor candidaţi se face online, pe platforma MONMedu, în perioada 6 aprilie – 4 mai. Evaluarea portofoliilor profesionale şi a proiectelor inovative de programă şcolară va avea loc în perioada 5-15 mai, iar componenţa grupurilor de lucru va fi anunţată pe data de 20 mai. Profesorii selectaţi vor desfăşura activităţile de proiectare a programelor şcolare pentru gimnaziu.

Grupurile de lucru corespunzătoare disciplinelor/domeniilor de studiu vor fi formate din câte 15 cadre didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar care deţin minimum gradul didactic II şi din cadre didactice de specialitate din învăţământul universitar.

Criteriile de selecţie utilizate sunt portofoliul profesional al candidatului şi proiectul inovativ de programă şcolară pentru un curs obligatoriu la nivelul disciplinei/curs, realizat schematic, pentru un singur an de studiu. În analiza candidaturii, cele două criterii vor avea o pondere de 50%-50%. Informaţii privind criteriile de departajare în caz de egalitate sunt disponibile în Apelul pentru selecţia profesorilor în grupurile de lucru.

Portofoliul profesional al candidatului cuprinde Curriculum-ul Vitae în format Europass, însoţit de documente doveditoare (copii ale diplomelor de studii, grade didactice şi alte documente justificative relevante pentru criteriile/subcriteriile de selecţie) semnate şi scanate individual. Proiectul inovativ include competenţele specifice şi conţinuturile asociate acestora, în raport cu numărul de ore propus spre alocarepe o tematică adecvată specificului disciplinei pentru care se organizează selecţia membrilor grupului de lucru.

Informaţii suplimentare privind utilizarea aplicaţiei MONMedu în procesul de înscriere sunt disponibile la adresa https://mon.edu.ro.”

Experiențe educaționale inovatoare rezultate din parteneriatul școală – comunitate

Miercuri, 18 noiembrie 2015, un grup format din peste 70 de profesori de istorie, știinte socio-umane și consilieri școlari, din județul Călărași, va participa la un schimb de experiență cu reprezentanții unor organizații educaționale din București. Activitatea își propune transferul de expertiză și promovarea bunelor practici din domeniul colaborării școală-comunitate.

Activitatea este înscrisă în Calendarul Cercurilor Pedagogice la nivelul județului Călărași, pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016. 

Invitați la această activitate vor fi reprezentanții PROEDUS PMB – Director Florin Diaconescu, Asociației ROI – Președinte și fondator Simona David Crisbășanu și Asociației Clubul Liderii Mileniului Trei – Președinte și fondator Marian Staș. Cele trei organizații au o activitate consistentă, cu un impact deosebit la nivelul comunităților educaționale din București, Craiova, Călărași, Zalău, Câmpina, dar și la nivel național. 

Evenimentul va presupune o prezentare în plen a programelor educaționale inițiate de organizații (necesitatea lor, provocările implementării, impactul lor și lecțiile dobândite), dar și patru ateliere tematice în care profesorii, împreună cu Luiza Ștefan, Cătălina Molnar, Andra Ardeleanu, Bianca Sava și Alina Petri, experții și voluntari în educație, vor aborda, exclusiv prin metode de educație nonformală, diverse subiecte din sfera reformei educației, educației prin coaching, HR sau parenting.

Profesorii participanți sunt implicați în procesul organizării acestei activități, putând propune întrebări pentru invitați, stabili temele atelierelor și alegând metodele de educație nonformală pe care le vor experimenta.

Activitatea beneficiază de găzduirea generoasă a Casei Corpului Didactic București, oferită de directorul acesteia, prof. Gabriel Vrînceanu.

La finalul activității, se vor organiza tuturi gratuite și “vânătoare de comori” (metodă de educație nonformală) în Centrul vechi al orașului București.

Organizarea acestui eveniment este posibilă darorită colaborării mai multor parteneri institutionali din cadrul sistemului național de educație (CCD București, ISJ Călărași), dar și din rândul inițiatorilor de proiecte în educație (PROEDUS, Asociația ROI, Asociația CLUBUL LIDERII MILENIULUI TREI).

Evenimentul este organizat de Inspector Magdalena Tuță și profesor Dumitrel Toma, cu susținerea colaboratorilor: Inspector Maria Angheluţă – CCM, Director Gheorghe Vîlceanu – CCD Bucureşti, Inspector Şcolar General Constantin Tudor – ISJ Călăraşi,  Simona David Crisbăşanu şi voluntarii asociaţiei ROI, ghizi voluntari de la Bucharest Walkabout free tours, prof. Dumitru Cristina şi SC INTER TRANS HARY SRL