Joi, 11 iunie, s-a desfășurat online ședința consiliului profesoral din Liceul Danubius pe ordinea de zi aflându-se propunerile pentru obținerea gradațiilor de merit și încheierea situațiilor școlare la clasele IX-XI, de la filiera teoretică.