Arăt: 14 REZULTATE
Profesori

Informații utile – Comisiile pentru inspecția specială la clasă/proba practică din cadrul Concursului de ocupare a posturilor vacante

A. Prevederile din Metodologia privind mobilitatea personalului didactic care trebuiesc aduse la cunoștința candidaților sunt: (a)Inspecţia specială la clasă se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform fisei anexate prezentei proceduri. Rezultatele la aceasta proba se aduc la cunostinta candidatilor in ziua sustinerii probei, …

https://www.instagram.com/danubius_thebest