Întâlnire preparatorie pentru elevii înscriși în clasa a IX-a

Elevi ai Liceului “Danubius” aflați în clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, alături de reprezentați ai personalului didactic și didactic auxiliar, vor organiza o întâlnire preparatorie pentru elevii nou admiși în clasa a IX-a.
Întâlnirea are ca scop cunoașterea intimității unității școlare în condiții mai puțin stresante, rigide și formale. Primele zile ale anului școlar vin cu multă agitație, provocări, informații noi, iar o pregătire anterioară poate face mai ușoară acomodarea la viața instituției.
Elevii participanți se vor cunoaște, vor interacționa cu alți colegi din același an de studiu, sau superior, din aceeași clasă sau din clase diferite, vor localiza toate spațiile școlare și le vor explora, având în vedere că în Liceul Danubius toate sălile de clasă sunt personalizate pe discipline.
Liceul Danubius se laudă cu una dintre cele mai bune baze materiale din județ, elevii putând descoperi sălile de clasă, cabinetele, laboratoarele, spaţiile auxiliare, sala de sport, biblioteca, cabinetul de consiliere, sala de festivităţi, dar și secretariatul, contabilitatea, cabinetele directorilor. Pentru a evita debusolarea și dezorientarea din primele zile ale anului școlar, venim în întâmpinarea nevoilor elevilor și le facilităm astfel accesul total în spațiile liceului.
De asemenea, elevilor le vor fi prezentate acele reguli și proceduri, specifice Liceului Danubius, care vizează modalitatea de prezentare a orarului, decontarea navetei, serviciul pe şcoală, obţinerea burselor etc.
Elevilor le vor fi prezentate oportunitățile de dezvoltare personală, programele educaţionale extracurriculare, cluburile elevilor, vizitele/excursiile și taberele la care au acces, atelierele la care pot participa.
Elevilor le vor fi prezentate evenimentele elevilor, precum Balul Bobocilor, Banchetul absolvenților, dar și alte ceremonii cu care se vor confrunta pe durata liceului. Întâlnirea se va desfășura într-un cadru informal, cu muzică, ciocolată caldă și limonadă.
Este permis accesul la eveniment doar elevilor înscriși în Liceul Danubius, părinților însoțitori și personalului instituției.

Elevi ai Liceului "Danubius" aflați în clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, alături de reprezentați ai personalului…

Posted by Liceul Danubius on Thursday, 18 August 2016