Treasure hunt cu ajutorul codurilor QR (Parteneriat școlar între Liceul Danubius și Liceul Tehnologic Dan Mateescu Călărași)

Marți, 19 aprilie 2016, în cadrul programului “Școala altfel”, prof. Anca Abele, Elena Troncea și Nuțu Troncea, din cadrul Liceului Tehnologic “Dan Mateescu”, împreună cu prof. Dumitrel Toma, din cadrul Liceului “Danubius”, au desfășurat o activitate educativă în regim nonformal, implicând elevi din ambele licee.

Activitatea a vizat o secvență experiențială, sub forma unei vânători de comori cu ajutorul codurilor QR, dar și o secvență de reflecție, în care participanții au extras lecțiile și au putut analiza propriile reacții și răspunsuri în fața provocărilor. 

Activitatea s-a desfășurat outdoor, în perimetrul delimitat de Piața Orizont, Sala de sport a Liceului Danubius și Catedrala Sf. Anastasia, indicațiile de deplasare și căutările fiind încapsulate în coduri QR afișate în diverse locuri mai mult sau mai puțin accesibile.

Elevii au folosit smartphone-uri și aplicații specifice pentru scanarea și decodarea codurilor QR, astfel încât să ajungă la destinație.

Pentru a crește dinamica exercițiului, elevii au fost grupați în echipe. 

Etapa de analiză și reflecție a fost realizată sub forma unui proces, având în vedere tensiunea creată între cele două echipe, ca urmare a alegerii unor strategii diferite de abordare a provocărilor (o echipă și-a ales un reprezentant pentru a alerga mai repede, câtă vreme a doua echipă a optat pentru varianta alergării în grup compact, chiar dacă astfel s-a redus viteza deplasării). Profesorii au fost judecătorii, iar fiecare echipă și-a desemnat un avocat care să pledeze cauza propriei echipe.

Având în vedere că ambele echipe și-au atins obiectivele, premiul a fost împărțit și toți elevii au fost fericiți.

Sportivul Marius Pandele s-a calificat în finala campionatului national de cros școlar

Duminică, 10 aprilie, la stadionul municipal “Dunărea”, s-a desfașurat crosul gimnazial și liceal unde cei mai buni sportivi din județ s-au întrecut pentru a câștiga locul 1 și pentru a reprezenta județul în finala campionatului national de cros școlar care se va ține la Târgu Jiu, pe 23 aprilie.

De la noi din județ, la clasele 9-12, a câștigat elevul Pandele Marius, el fiind înregistrat la clubul sportiv școlar.

Marius a alergat pe distanța de 2100 de metri.

Marius practica atletismul de performanta de doar 3 ani, fiind antrenat de Daniela Sturz și Marius Tătaru.

Începâd cu acest semestru, Marius a devenit și elev al Liceului “Danubius”.

Felicitări, Marius! Ești deja un campion! 

Gala TENARIS – LMT “10 la puterea 2000”

Albumul foto realizat de elevii CESCUJUR (Nicoleta Stoica, Mary Bahulea)

Foto: Georgiana Bahulea Nicoleta Stoica

Posted by CESCUJUR on 30 Martie 2016

Apel pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial

“Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează selecția profesorilor în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial. Profesorii selectați vor desfășura activitățile de proiectare a programelor școlare pentru gimnaziu.”

http://www.edu.ro/index.php/articles/24189

Download file: Apel selecție GLC_5_aprilie_2016 vs 4.pdfApel selecție GLC_5_aprilie_2016 vs 4.pdf [ Descarcă ]
Tip: pdf; charset=binary (549.3 KB)
 
 

“Urmare a aprobării planului-cadru pentru clasele V-VIII, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează o procedură de selecţie a profesorilor interesaţi să participe în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial.

Înscrierea potenţialilor candidaţi se face online, pe platforma MONMedu, în perioada 6 aprilie – 4 mai. Evaluarea portofoliilor profesionale şi a proiectelor inovative de programă şcolară va avea loc în perioada 5-15 mai, iar componenţa grupurilor de lucru va fi anunţată pe data de 20 mai. Profesorii selectaţi vor desfăşura activităţile de proiectare a programelor şcolare pentru gimnaziu.

Grupurile de lucru corespunzătoare disciplinelor/domeniilor de studiu vor fi formate din câte 15 cadre didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar care deţin minimum gradul didactic II şi din cadre didactice de specialitate din învăţământul universitar.

Criteriile de selecţie utilizate sunt portofoliul profesional al candidatului şi proiectul inovativ de programă şcolară pentru un curs obligatoriu la nivelul disciplinei/curs, realizat schematic, pentru un singur an de studiu. În analiza candidaturii, cele două criterii vor avea o pondere de 50%-50%. Informaţii privind criteriile de departajare în caz de egalitate sunt disponibile în Apelul pentru selecţia profesorilor în grupurile de lucru.

Portofoliul profesional al candidatului cuprinde Curriculum-ul Vitae în format Europass, însoţit de documente doveditoare (copii ale diplomelor de studii, grade didactice şi alte documente justificative relevante pentru criteriile/subcriteriile de selecţie) semnate şi scanate individual. Proiectul inovativ include competenţele specifice şi conţinuturile asociate acestora, în raport cu numărul de ore propus spre alocarepe o tematică adecvată specificului disciplinei pentru care se organizează selecţia membrilor grupului de lucru.

Informaţii suplimentare privind utilizarea aplicaţiei MONMedu în procesul de înscriere sunt disponibile la adresa https://mon.edu.ro.”