Anunt din partea consiliului elevilor

Alegerea reprezentatntului elevilor in consiliul de administratie al liceului.

Conditii pentru depunerea dosarului : să aibă 18 ani, să nu aibă rude în consiliul de administrație , să nu aibă sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani.

Termen pentru depunerea dosarelor: marți, 22 septembrie, ora 12:00, la sala 204.

Documente pentru inscriere si alte detalii pot fi aflate la sala 204 .

Alegerile vor fi organizate miercuri, 23 septembrie.

Deschiderea anului școlar 2015-2016

Luni, 14 septembrie 2015, în cadrul Liceului “Danubius”, s-a desfășurat ceremonia deschiderii noului an școlar. Alături de elevi, părinți și elevi, s-au aflat reprezentanți ai administrației publice locale, ai inspectoratului județean de poliție și ai inspectoratului școlar.

La începutul ceremoniei, preotul profesor Pavel Dorin a susținut slujba de Te Deum la debutul anului școlar.

Invitat să ia cuvântul de către directorul liceului, prof. Constantin Croitoru, Primarul Municipiului Călărași, domnul Daniel Ștefan Drăgulin, a comunicat audienței interesul administrației locale pentru instituțiile de învățământ, manifestat atât prin permanentele investiții, dar și prin proiectele de viitor.
Reprezentanții IJP Călărași au transmis mesajul comandantului acestei instituții, un mesaj care a pus în centrul său conceptul de siguranță pentru mediul școlar și pentru elevi.
Reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Călărași, domnul inspector Ghiță Gheorghe, a reafirmat interesul instituției pentru creșterea calității procesului educațional.

Ceremonia a continuat cu prezentarea corpului profesoral și cu premierea elevilor pentru rezultatele din anul școlar anterior.

Profesorii diriginti au acordat premii elevilor meritoși, dar și elevilor participanți la alte activități educative.

Au fost stabiliți câștigătorii concursului “Promovează Danubius”.

În final, elevii clasei a IX-a și-au cunoscut profesorii diriginți și colegii de clasă.

 

Pavel Mihai Catalin

Tabără “English is fun-tastic” in business

În perioada 9-15 august, elevii și profesorii participanți la proiectul “Competenţe Europene pentru Piaţa României (CEPRO) – prin Centrul de Iniţiere în Antreprenoriat a Tinerilor” au beneficiat de o tabără gratuită la Gura Humorului.

Gazdele, Andreea Țăbârnac, voluntarii Andreea’s Club și locanicii din Gura Humorului și împrejurimi, s-au străduit să transforme tabăra într-un eveniment memorabil din viața elevilor. Ceea ce au și reușit.

Filmul rezultat surprinde zilele pline cu provocări și activități diverse.

Vă invităm să-l vizionați!

 

Ofertă educațională pentru învățământul postliceal 2015-2016

 

Liceul “Danubius” anunță înființarea a două clase de învățământ postliceal.

1. Calificarea “Tehnician în infrastructură rețele de telecomunicații”

Număr de locuri: 28

2. Calificarea “Tehnician echipamente de calcul”

Număr de locuri: 28

În cadrul acestor clase se pot înscrie absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Important!!! Nu se percepe taxă de școlarizare!

DURATA CURSURILOR ESTE DE 1 AN ȘI 6 LUNI 

Înscrierea candidaților se face la secretariatul liceului Danubius, pe baza următoarelor acte:

a) cerere de înscriere;

b) certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, în copii certificate “conform cu originalul”;

c) diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului, după caz;

d) foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XIII;

e) adeverință medicală eliberată candidatului de către medicul de familie din care să rezulte că acesta este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională pe care dorește să o dobândească.

Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul liceului la telefon: 0242.333.280, email: gr.sc.danubius@gmail.com.