SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT CĂLĂRAŞI

R O M Â N I A
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, Strada Sloboziei, nr. 28, Judeţul Călăraşi
Tel./  Fax  0242313648
slij_calarasi@yahoo.com
25.11.2013

 

REFERENDUM

pentru consultarea membrilor de sindicat în vederea declanșării grevei generale începând cu data de 9 decembrie 2013

 

Având în vedere că:

1. În urma numeroaselor demersuri și a acțiunilor de protest organizate de F.S.L.I., Guvernul Romaniei a acordat:

    -o majorare a salariilor de doar 10% numai pentru personalul didactic cu o vechime mai mică de 6 ani în învățământ;

    -un procent de aproximativ 3,4 % din P.I.B. educatiei si cercetarii pentru anul 2014;

2.Salariații din  învățământ solicită, printre altele:

    -acordarea unei majorări salariale de 50%, începând cu data de 1 ianuarie 2014 pentru profesorii dedutanți, iar raportul dintre salariul de bază maxim al funcției didactice și cel minim să fie de 2:1, ceea ce ar însemna practic aplicarea prevederilor Legii nr.221/2008;

   – respectarea L.E.N., în sensul acordării a 6% din P.I.B. pentru educație începând cu anul 2014;

   – reîntregirea veniturilor personalului din învățământ la nivelul celor din anul 2009,ceea ce ar determina creșterea salariilor personalului din învățământ cu peste 15%;

   -majorarea salariilor personalului nedidactic, prin reintroducerea sporului de vechime în muncă și aplicarea Regulamentului de acordare a sporurilor;

 – debirocratizarea sistemului de învățământ, prin reducerea semnificativă a situațiilor și a evidențelor pe care le întocmesc cadrele didactice;

3. Conform estimărilor făcute de M.F.P., până în anul 2017 veniturile în învățământ ar urma să crească cu doar 11%;

4. Salariul mediu net înînvățământ în anul 2008 a fost cu 13% mai mare decât salariul mediu pe economie, la un P.I.B. de 514 md. lei, iar în anul 2013 acesta este cu 13% mai mic decât salariul mediu pe economie, la un P.I.B. de 625 md. lei. De asemenea, salariul mediu net în învățământ în anul 2013 este cu 60% mai mic decât salariul mediu net în administrație;

5.  Au venit propuneri din partea  a numeroși membri de sindicat de a declanșa greva generală;

6. În jurul datei de 9.12.2013 încep discuțiile în plenul Parlamentului la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014,

 

Colegiul Național al Liderilor F.S.L.I., întrunit în data de 20.11.2013, a hotărât efectuarea unui Referendum în rândul membrilor de sindicat afiliați, pentru declanșarea grevei generale în  învățământ începând cu data de 9 decembrie2013.

Precizăm că, în conformitate cu prevederile legale, pe perioada grevei generale se suspendă drepturile salariale.

         SLIJ Călărași recomandă ca treimea care trebuie să asigure continuitatea și desfășurarea activității potrivit legii, să fie alcătuită din personalul didactic  și didactic auxiliar cu vechime până la 10 ani și din personalul nedidactic.

        Personalul didactic de predare si personalul didactic auxiliar până în 10 ani trebuie să își desfășoare activitatea pentru a realiza vechimea continuă ( neîntreruptă) care asigură sporul de fidelitate.

       Vă reamintim că pe perioada grevei nu vom primi salariu.

 

Biroul Operativ al SLIJ Calarasi

Președinte,

Prof. Aurel Bogatu

  

Vă rugăm sa afișati adresa cu privire la Referendum în mai multe puncte vizibile, astfel încât membri de sindicat să ia la cunoștință de conținutul cu motivația pentru declanșarea grevei.

Termen 29.11.2013  PE FAX SAU E-MAIL